Djur, natur & miljö

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län.
¨Vatten - en förutsättning för liv¨
•Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram ?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?
Tisdag 29 januari kl 18.30-21.00
Plats: Café UH Ungdomshemmet, Lasarettsgatan 9, Örnsköldsvik
Anmälan: Senast 24/1 till www.sv.se/vasternorrland eller 010-17 555 80   
Mer info: Vivi-Anne Olsson, SV, 070-62 62 635
Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar! Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogsägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen. Som kommentatorer finns Stina Welander, Vattenmyndigheten för Bottenhavet distrikt och Pontus Ekman, Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västernorrland, Mona Thorsson LRF Västernorrland, samt Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna, Skogsstyrelsen och Örnsköldsviks kommun.
Välkommen!