Djur, natur & miljö

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län.
¨Vatten - en förutsättning för liv¨
•Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram ?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?
Torsdag 8 november kl 18.30-21.00
Plats: Lärkan Konferens, Radhusvägen 23, Kramfors
Anmälan: Senast 5/11 till www.sv.se/vasternorrland eller 020-20 20 29   
Mer info: Vivi-Anne Olsson, SV, 070-62 62 635
Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar! Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogsägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen. Som kommentatorer finns Stina Welander, Vattenmyndigheten för Bottenhavet distrikt och Pontus Ekman, Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västernorrland, Mona Thorsson LRF Västernorrland, samt representanter från Norrskog, Skogsstyrelsen och Kramfors kommun.
Välkommen!