SV ARENA

SV ARENA – möten som utvecklar

SV ARENA är en levande mötesplats där SV runt om i landet erbjuder spännande dialog, samtal och intressanta reflektioner i aktuella frågor från såväl lokala som nationella/internationella perspektiv.

SV ARENA är en mötesplats där deltagaren står i centrum.

SV ARENA är en lokal mötesplats där människor kan komma och bryta sina åsikter och därmed få ökad insikt.

I Västernorrland planerar vi just nu för SV-Arenor där lokala och aktuella ämnen diskuteras.

SV ARENA är en levande mötesplats för samtal om viktiga aktuella frågor. På SV ARENA står dialogen i fokus. SV ARENA är en spjutspets i SVs opinionsbildsbildande arbete.