Tillbaka

Fränstamodellen

Fränstamodellen – ett samverkansprojekt

Fränstamodellen är ett samarbetsprojekt mellan Fränstaskolan och olika lokala aktörer i Fränsta med omnejd, främst Ålsta folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan. Även andra aktörer är inblandade, bland annat Fränsta IK, Heather Hellraiser Rollerderby och Norrskenshälsan.

Samarbetet inleddes redan hösten 2015, då Fränstaskolan ansökte om medel för att utveckla och säkerställa ett likvärdigt arbete kring elever i behov av olika former av stödinsatser. I januari 2016 beslutade Specialpedagogiska Skolmyndigheten att bevilja Fränstaskolan 200 000 kronor för projektet. Samarbetet innebär att Fränstaskolans elever i årskurs 6-9 under vissa perioder kommer att genomföra olika kurser med aktörer utanför skolan. Kurserna kommer att genomföras under de lektionspass då eleverna har elevens val på schemat. Elevens val är en del av grundskolans timplan och syftar till att bredda eller fördjupa elevernas kunskaper inom grundskolans olika ämnen.

Projektet har två övergripande syften. Det första syftet är att lärarna på Fränstaskolan ska arbeta fram rutiner, modeller och arbetsformer för elever med olika former av stödbehov. Det andra syftet är att stärka skolans samarbete med det omgivande samhället, ett ökat samarbete ger vinster både för skolan och för skolans samarbetspartners.

Vidare så kommer projektet att ge eleverna ökade möjligheter för praktiskt-estetiskt verksamhet inom ramen för utbildningen. De praktiskt-estetiska ämnena har idag ett mindre utrymme i skolan, men genom detta projekt ges eleverna möjlighet till två timmar extra undervisning under en period för att prova på olika idrottsgrenar, ägna sig åt foto, design eller annan skapande verksamhet.

Projektet kommer att pågå under hela 2016 med en kursperiod under vårterminen och en kursperiod under höstterminen. Utvärdering av projektet kommer att göras dels löpande och dels i samband med projektets avslut i december 2016.

Har ni frågor kring projektet kan ni gärna kontakta:

Jennie Wilson, Projektledare Fränstaskolan

Sandra Lundin, Ålsta folkhögskola

Sofie Jansson, Studieförbundet vuxenskolan