Tillbaka

Mitt Val Sundsvall

Åtta av tio med intellektuell funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den senaste valundersökningen. Det är ett demokratiskt problem för det svenska samhället. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än andra. Många är beroende av olika insatser från samhället och deras åsikt är viktig och betydelsefull.

Nu är det Sundsvalls tur att visa att vi vill förändra!

Inbjudan till ledare i verksamheter och föreningar som arbetar med målgrupper som har nytta av att ta del av demokrati lättbegripligt. Se pdf

Tisdag 17 mars, kl 15.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Thulegatan 5
Anmälan: senast fredag 13/3 via vasternorrland@sv.se alt. 060-12 19 80