Tillbaka

Informationsträff:Bygdeband

Här kan du anmäla dig till informationskvällen.

Bygdeband är en av Sveriges största föreningsdrivna webbplatser och ägs sedan 2013 av Sveriges Hembygdsförbund. Här finns idag över en miljon platser, personer, bilder och dokument registrerade som berättar om vanliga människors märkvärdiga liv runt om i landet. Bakom materialet står för närvarande cirka 570 hembygdsföreningar och deras engagerade medlemmar. Databasen är öppen för alla att söka i och kräver ingen inloggning. Detta gör att många hittar Bygdebands material vid sökningar exempelvis via Google.

Föreningar som är anslutna till SHF har rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband. 
I Bygdeband kan föreningen ladda upp: 
· Fotografier på platser, personer, föremål, handskrivna dokument, kartor med mera.
· Textdokument kring händelser, personliga berättelser med mera.
· Ljudupptagningar av berättelser, intervjuer, samtal, musik eller annat.
· Filmer.


Vi kommer under den här kvällen att visa och berätta hur er förening kan använda Bygdeband och vilken nytta och nöje både föreningen och Bygdebandsbesökaren har av detta.


Ni kommer även att få information om avtal och utbildning för de personer som skall arbeta med att lägga in material i Bygdeband.


Föreläsare är Griggus Per Norberg som arbetar med Bygdebandssupporten på uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund.


Hjärtligt välkommen till en intressant kväll där du också får möjlighet att ställa frågor!