Tillbaka

Dialog om integration i Kramfors

Studieförbundet Vuxenskolan sätter dialogen om integrationen i fokus. Nu på måndag 23 mars hålls i Kramfors ett dialogmöte som är öppet för alla

- Som folkbildare vill vi erbjuda mötesplatser där Kramforsborna har möjlighet att diskutera aktuella frågor, säger Lena Engberg, avdelningschef hos Studieförbundet Vuxenskolan i Västernorrland och ansvarig för måndagens dialogmöte SV Arena.

Mötet är en i raden av 30 SV Arenor som Studieförbundet Vuxenskolan nu ordnar på olika platser runt om i landet.

SV Arena är Studieförbundet Vuxenskolans koncept för att diskutera aktuella samhällsfrågor. På SV Arenan är dialogen och inte debatten i fokus. Arenan inleds med att Maria Thunberg, asylsamordnare i Kramfors, ger en kort bakgrund och därefter kommer Erik Löfgren, Albertsviken ord & bild, vara samtalsledare.

Fakta, tid och plats
SV Arena med rubrik "Är invandringen ett problem eller en möjlighet"
Tid: Måndag 23 mars kl 18.00
Plats: LärKan konferens, Radhusvägen23, Kramfors.
Kontakt: Marina Gyllander, 072-7344191, marina.gyllander@sv.se.