Tillbaka

Folkbildningen lever farligt

Folkbildningen, som är en viktig del av civilsamhället och en demokratiutvecklare, lever farligt, och för oss som jobbar för den är det ingen nyhet. Häromdagen kom nyheten att ABF funderar på att stänga kontoret i Örnsköldsvik och att NBV säger upp personal på flera orter i länet.

För oss i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är situationen densamma, även om vi ännu inte planerar att säga upp personal. I vår strategiska plan ser vi kortsiktiga och långsiktiga utmaningar även för vår verksamhet. I framtiden ser vi åtgärder som centralisering av administrationen och att våra studielokaler flyttar ut från tätorterna, då de spontana besöken blivit färre och det digitala samhället ger andra möjligheter, samt ytterligare åtgärder om inte situationen förändras.

Vår främsta inkomstkälla är statsbidraget som regeringar av olika färger stöttat, då de alla insett värdet av folkbildningen och de viktiga förutsättningar som den skapar för alla människors möjlighet att delta i att delta i samhällslivet.

Den senaste stora uppräkningen gjordes av Alliansregeringen 2006, och även om staten fortsatt ser ett värde i folkbildningen ser det annorlunda ut i flera av vårt läns kommuner. Nya politiska krafter har under en tid ifrågasatt folkbildningen och i den värsta av världar döljer sig ett anti-demokratiskt motiv bakom, då vår främsta uppgift är att stärka människors delaktighet i och kunskap om samhället.

Vi i SV förstår att i svåra tider krävs besparingar, och att våra kommunpolitiker har ett svårt men viktigt jobb att prioritera och vi känner många av dem. Kramfors kommun har i senaste budgeten halverat anslaget till studieförbunden i kommunen. Beloppsmässigt återstår nu ca 20% av vad det var för 20 år sedan. Vilken annan föreningsverksamhet har klarat såna neddragningar? Det är nu totalt så lågt, att det motsvarar den skatteintäkt som kommunen får från SV:s anställda i kommunen! Även Sollefteå, Härnösand, Timrå och Ånge har mycket låga anslag till folkbildning då vi ser över hela länet och per capita, medan Örnsköldsvik och Sundsvall fortfarande ligger på god nivå. Det försvårar givetvis för studieförbunden att skapa mötesplatser och engagera människor för en levande demokrati, stödja föreningar och organisationsutveckling.

Det är också viktigt för oss att möta funktionshindrade, ungdomar och äldre med bra verksamhet, även om de själva saknar medel att betala med. Vårt allmänna utbud av betalverksamhet är däremot självfinansierad.

Folkbildningen kommer alltid att finnas, vi ger aldrig upp demokrati och delaktighet. Stödet från samhället, stat, region och kommun avgör vilket genomslag vår verksamhet får.

 

Per-Henrik Bodin

Anton Öhrlund

Studieförbundet Vuxenskolan Västernorrland