Tillbaka

HALVALINDHA

Föreläsning med Linda Vikström

Halvalinda kommer att berätta och inspirera om sin livsstilsförändring med LCHF kost, hur hon lyckades med att gå ner halva sin vikt. Från 140 kg - 70 kg.
Men. Är det så enkelt?

Måndag 19 mars kl:18.30-20.00
Thuleteatern, skolgatan 2, Örnsköldsvik

Anmälan senast 12/3 anmäl här