Tillbaka

Morgondagens skogspolitik

Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet

Allt mindre om framtidstro och utveckling. Så kan det inte fortsätta.
Centerpartiet kommer därför att se över myndigheternas roll i svenskt skogsbruk.

Vi har massor av idéer – men vill gärna ha ännu fler.

Centerpartiet Västernorrland och Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar dig
– dina åsikter och inspel är viktiga!

Vi bjuder in till dialog med Riksdagsledamöter och skogsnäringen.

Måndag 11 juni kl.18.00, Styrnäs Församlingsgård
På agendan:
Myndigheternas roll inom skogsbruket, hur ser det ut
Produktionsmålet och tillväxten i skogen, idag och imorgon

Deltagare denna kväll är bland annat:

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot Västerbotten
Peter Helander (C), riksdagsledamot Dalarna
Jessica Ulander (C), riksdagskandidat Västernorrland
Karin Nolén LRF Västernorrland kommer att leda kvällen och diskussionerna 

Välkomna till ett engagerande samtal om skogsbruk och skogspolitik!