Tillbaka

Sverigepratar.se - för nya insikter och utsikter

Prata politik - med någon som tycker precis tvärtemot dig själv? Det kan du testa på den digitala chattportalen Sverigepratar.se som lanserats nu i dagarna. 

På sajten, eller i appen, paras du anonymt ihop med en oliktänkande och ni kan sen debattera politik och aktuella samhällsfrågor. Du kan prata med människor såväl i Sverige som ute i Europa genom en live-översättning till engelska.

Bakom satsningen står det europeiska projektet Talking Europe som är ett samråd mellan nationella projektorganisationer. I Sverige drivs projektet av folkbildningens bransch- och intresseorganisationer Studieförbunden (där Studieförbundet Vuxenskolan är representerad) och RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som del av det demokratistärkande arbetet. 

Testa Sverigepratar.se här: 
 https://sverigepratar.se/#/

Mer information om projektet:
Pressmeddelande kring Sverigepratar.se