Tillbaka

Välkommen med UF Företag

UF Företag

Grattis till beslutet att starta ett UF – företag! Det kommer att ge dig/er en fantastisk tid med mycket lärdomar och erfarenheter som ni kommer ha stor nytta av i framtiden.

Anmälan här

 

Sista dagen för höstterminen är den 5 december.