Tillbaka

Vatten - en förutsättning för liv

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län.
¨Vatten - en förutsättning för liv¨
•Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram ?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?
Torsdag 8 november kl 18.30-21.00

Mer information och anmälan hittar du HÄR!

OBS! INSTÄLLT alla anmälda är informerade.