Tillbaka

Vatten - en förutsättning för liv

En kväll för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län och vill vara med i samtalet om vattnets utmaningar! 

Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram? Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status? Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag? Detta är några av frågorna som kommer belysas under kvällen.

Medverkande: 
Gunnar Heibring, ordförande i skogsägarföreningen Norrskog 
Stina Welander, Vattenmyndigheten för Bottenhavet distrikt Pontus Ekman, Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västernorrland 
Mona Thorsson, LRF Västernorrland 
Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna
Skogsstyrelsen 
Örnsköldsviks kommun

Anmälan:
Senast 24/1 >här< eller via telefon 010-17 555 80.

För mer info:
Kontakta Vivi-Anne Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan, 
tel. 070-62 62 635.

Varmt välkommen!