Samtalskort – livsmod, livsglädje, livsmening

  De första samtalskorten skapades av metodutvecklare och samtalsterapeut Lena Bergquist och teol dr Cecilia Melder 2013. De utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet har stor påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Beskrivningen av dimensionerna och frågorna är salutogena och främjar reflektioner som skapar nya och konstruktiva förhållningssätt till de livsfrågor vi ställs inför.