Västerås

Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland
Lysgränd 1  
721 30 Västerås
Växel: 021-12 80 85 
E-post:  vastmanland@sv.se

ÖPPETIDER  
Måndag-torsdag   9.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag   9.00-12.00  

Personal

 

 

Åke Johansson
Avdelningschef
Tel 073-870 40 97
ake.johansson00@gmail.com

 

Therese Eriksson
HR 
Tel 070-855 58 19
therese.eriksson@sv.se

 

Birgitta Janulf
Administration 
Tel 010-410 12 02
birgitta.janulf@sv.se   

 

Joakim Öhrndalen
Verksamhetsutvecklare 
Tel 010-410 12 09
joakim.ohrndalen@sv.se

Lena Olofsson
Verksamhetsutvecklare
Tel 010-410 12 03 
lena.olofsson@sv.se 

Camilla Bohm-Coleman
Verksamhetsutvecklare (tjänstledig)
Funktionsnedsättning och Integration 
Tel 010-410 12 04
camilla.bohm-coleman@sv.se

Pelle Saether
Musikhandläggare
Tel 010-410 12 05
pelle.saether@sv.se 

Pauline Salzer 
Verksamhetsutvecklare
Tillsammans för psykisk hälsa
Tel 010-410 12 06 
pauline.salzer@sv.se

  Kerstin Liljegren
Verksamhetsutvecklare
Tel 010-410 12 11
kerstin.liljegren@sv.se

Lena Bergquist
Verksamhetsutvecklare
Tillsammans för psykisk hälsa Senior 
Tel 010-410 12 08
lena.bergquist@sv.se

 

Linnea Landstedt 
Verksamhetsutvecklare (tjänstledig)
linnea.landstedt@sv.se 

 

Margareta Hallner 
Verksamhetsutvecklare 
Tel 010-410 12 04 
margareta.hallner@sv.se