Djur, natur & miljö

Välkommen till ”Det är kul att äga skog”.
Studiecirkeln kommer ge dig en introduktion till skogsägande och aktivt brukande av skog. Kursen vill förstärka känslan av och lusten till att aktivt äga och bruka skog. Du kommer också att få möjlighet att bygga nätverk med andra skogsägare och skogsexperter från Mellanskog.

Vi träffas 28/11, 5/12 & 12/12 samt en uppföljande exkursion i januari. Datum bestäms i samråd med kursdeltagarna.

Efter genomförd studiecirkel ska du…
…känna dig trygg i att formulera mål för ditt eget skogsbruk och känna till hur Mellanskog kan bidra med stöd i planering och utförande.
…ha grundläggande kunskap om skogsbrukscykeln (Återväxtplanering, föryngring, röjning, gallring, föryngringsavverkning) och översiktlig kunskap om förutsättningarna för natur- och kulturmiljöhänsyn i skogsbruket.
…grundläggande kunskap om skogsbruksplanens funktion och utformning.
…ha fått möjlighet att lära känna övriga studiecirkeldeltagare samt kursledare från Mellanskog.
…ha fått kontakt med en egen kontaktperson på Mellanskog.

Vart välkomna önskar Mellanskog och Studieförbundet Vuxenskolan

Kursen kostar 500 kr. Gratis för medlemmar i Mellanskog OBS Ange att du är medlem vid anmälan.