Data & IT

Studiecirkelns syfte är att tillsammans i grupp diskutera artificiell intelligens och den allt snabbare utvecklingen och tillämpningen av teknik. Vi blandar etik, teknik och existentiella frågor som redan är, och kommer att bli än viktigare frågor för vår egen och kommande generationer. Hur ser framtiden ut för människan i en allt mer teknikdriven värld?

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Joakim Öhrndalen

MATERIAL
Livet med AI (ingår i kursavgiften).