Hantverk & konst

Akvarellens magi

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en studiecirkel i akvarellmålning tillsammans med den fantastiske konstnären Jonas Karlsson-Rahme.
Med penslar och målarkniv jobbar vi bl.a. med landskapsmålning och perspektiv.

Material:
Deltagaren tar själv med material och cirkelledaren föreslår följande:
1. Penslar (olika storlekar)
2. Akvarellpapper (minst 300g, 100% bomull)
3. Färger (på tub)
Cadium Orange, Sepia (brun), Payne’s gray (mörk blå) och Kinesisk vit. 4. En liten målarkniv