Funktionsnedsättning

Föreläsning om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och åldrande samarbete mellan Länsförbundet FUB Västmanland och Fagersta kommun.


Datum Fredagen den 16 november
Tid: 9.30- 12.30 inklusive fikarast
Plats: Folkets Hus Aspvägen 23 Fagersta
Föreläsare: Kia Mundebo samt en person med utvecklingsstörning
Vad behöver du som personal veta för att kunna ge ett gott stöd till en person med utvecklingsstörning som åldras? Vi ger en introduktion till den kunskapen och visar glimtar ur webbutbildningen ”Åldern har sin rätt” som Riksförbundet FUB tagit fram tillsammans med Svenskt Demenscentrum. Vi kommer också berätta mer om vad som är på gång inom området och ge tips.

Program i korthet
9. 30- 11.00 Inledning. Vad innebär åldrande generellt och vad innebär det för personer med utvecklingsstörning? Vilka utmaningar finns och vad betyder historien. Delaktig på även äldre dagar. Sysselsättning när man är pensionär. Boende – behövs särskilda äldreboenden för LSS-personer? Hälso- och sjukvård. Vad säger huvudpersonerna själva om hur det är att åldras?
11-11.30 Fikarast
11.30-12.30 Vi visar några glimtar ur webbutbildningen. Demens och kartläggningsinstrumentet Tidiga Tecken. Livsstil och hälsa. Palliativ vård. Förlust och sorg. Vi berättar om vad som är på gång inom området. Plats för frågor. Sammanfattning och avslutning.

Gratis föreläsning och fika alla är Välkomna.
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan på e-post vastmanland@sv.se
lämna namn personnummer Frågor kontakta Margareta Hallner 010-410 12 04 eller margareta.hallner@sv.se

Länsförbundet FUB Västmanland Fagersta kommun och Studieförbundet Vuxenskolan