Hälsa & välbefinnande

Stödgrupp Aurora är en stödgrupp som vänder sig till dig som är
förälder och som har ditt barn placerat via behandlingshem, hvb-hem.
Tanken med gruppen är att det ska syfta till att föräldrar möts och samtalar kring frågor som
berör en egen - situation utifrån att ditt barn/tonåring är placerat. Placering kan betyda att du
som förälder har ditt barn placerat inom ramen av en frivillig placering eller alternativt har fått
ett LVU beslut. Skillnaden kan vara stor i många fall, men oavsett kan frågor, tankar och
händelser uppstå under tiden en placering är pågående. Att samtala med andra med liknande
erfarenheter kan skapa en grund/plattform för att i gemensamheten stödja varandra.

I gruppen kan exempelvis frågor tas upp så som;
- Socialtjänst kontra föräldraperspektivet, hur ser stödet ut till dig som förälder?
- Har ditt barn en diagnos? T.ex (inom autismspektrum, adhd/add)
- Hur ser samarbetet ut mellan socialtjänst, förälder/barn och hvb-hem?
- Vilka rättigheter gäller under pågående placering?