Att balansera livet som högsensitiv - Merja Jäderholm

Att balansera livet som högsensitiv - Merja Jäderholm

Hälsa & välbefinnande

HSP = Highly Sensitive Person = Högkänslig/Högsensitiv person. Högsensitivitet är ett medfött personlighetsdrag som innebär att man tar in mer intryck från sin fysiska, psykiska och emotionella miljö. Man har ofta ett rikt inre liv, närhet till sina känslor, man bearbetar intryck djupare och har stor empati för andra.
Du får i föreläsningen veta vad HSP är, dess styrkor och utmaningar. Du får även tips för att hantera livet, tips som alla kan ha nytta av vare sig man är högsensitiv eller ej.
Merja Jäderholm, kursledare och föreläsare om HSP