Hälsa & välbefinnande

Fördjupar vi oss i samtalskorten med existentiella teman: ”Livsmod, livsglädje, livsmening - När livet utmanar”.
Vi samtalar också om hur vi kan leda samtalsgrupper och provar att arbeta med samtalskorten i små grupper.
Vi använder också ”Samtalskort Bilder - existentiella frågor”.

Kurskostnad: 525 kr inkl samtalskort ”När livet utmanar” och eftermiddagskaffe.

Ledare: Lena Bergquist, pedagog, samtalsterapeut, certifierad coach och teolog med inriktning på livsåskådningsfrågor. Lena har deltagit i metodutvecklingen av samtalskorten Livsmod, Livsmening, Livsglädje i samarbete med forskaren Cecilia Melder (THS, UU). Hon har även skapat ”Frön till livsmod och livsglädje” och ”Bilder - existentiella frågor”.