Hälsa & välbefinnande

Samtalsgruppsledarutbildningen med Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, Livsglädje, Livsmening i fokus, har som mål att:
1) erbjuda deltagarna en möjlighet att fördjupa sig i samtalskortens 8 teman och dess frågor, samtal som kan stärka den existentiella hälsan. Det innebär att de fyra deltagarna i gruppen går igenom samtalskorten tillsammans.
2) erbjuda information om den modell och metod vi utgår ifrån i våra samtalsgrupper som träffas vid 5 tillfällen. Samtalen omfattar både metod och modell samt hur man kan leda och möta gruppen.

Den här samtalsgruppsledarutbildningen är en öppen grupp, men det finns också möjlighet att beställa en utbildning för en grupp (4 deltagare) inom en organisation, förtag eller förening.

Har du frågor, mejla gärna lena.bergquist@sv.se