Att leva, inte bara överleva

Att leva, inte bara överleva

Hälsa & välbefinnande

En kurs för dig mellan 18 och 25 år och som bättre vill kunna hantera yttre press och inre oro och öka sina förutsättningar att inte bara överleva, utan också att leva livet.
Under sex träffar (uppehåll höstlovet) ges möjlighet att träna på att förstå sig själv och sina behov bättre. Deltagarna får flera olika slags redskap för att kunna hantera vardagens och framtidens ovisshet och för att möta orimliga krav på sig själv och från sin omgivning. Kursen innehåller mindfulness-, andnings- och avslappningsövningar och präglas av acceptans, medkänsla och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Kursledare: Tomas Nilsson, samtalsterapeut.