Hälsa & välbefinnande

En kurs för dig mellan 18 och 30 år och som bättre vill kunna hantera yttre press och inre oro och öka dina förutsättningar att inte bara överleva utan också att leva livet.


Under sex träffar ges möjlighet att träna på att förstå sig själv och sina behov bättre. Deltagarna får flera olika slags redskap för att kunna hantera vardagens och framtidens ovisshet och för att möta orimliga krav på sig själv och från sin omgivning. Kursen inneåller mindfulness-, andnings- och avslappningsövningar och präglas av acceptans, medkänsla och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Max 10 deltagare


Kursledare: Tomas Nilsson, samtalsterapeut.


Mer information: Tomas Nilsson 070-744 51 50.