Hälsa & välbefinnande

Balans
Vi är en rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom. Vi arbetar för
att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser vi företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.
Våra mål
• Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
• Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
• Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.
• Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

ÅSS
Ny kunskap, nya kamrater och ökat självförtroende!
Vi hoppas att du genom våra träffar inte bara kommer att få ny kunskap och nya kamrater.
Utan även ett ökat självförtroende, växa dig starkare och må bättre helt enkelt.
Välkommen att prata eller bara lyssna och fika. Du behöver till att börja med inte ens vara medlem – utan kan känna dig för under några träffar innan du bestämmer dig.
Allt det som sägs inom gruppen stannar oss emellan.
Vår kunskap bygger på våra egna personliga erfarenheter av ångest-relaterade sjukdomar.
– Vi är övertygade om att det är en utmärkt grund för att kunna hjälpa andra.