Hälsa & välbefinnande


Under eftermiddagen får deltagarna lära sig mer om existentiell hälsa utifrån forskning och WHO:s 8 aspekter av existentiell hälsa. Vi kommer också att prova samtalskorten i grupp.


Kurskostnad: 450 kr inkl samtalskort ”När livet utmanar” och eftermiddagskaffe.Ledare: Lena Bergquist, samtalsterapeut, coach och teolog. Lena har deltagit i metodutvecklingen av ovanstående samtalskort i samarbete med forskaren Cecilia Melder (THS, UU).

Frågor: Lena Bergquist@sv.se