Att uppmärksamma och bemöta självskadebeteende - en informationsträff för personal

Självskadebeteende är en utmaning för de drabbade men även för dem som möter dem.

Region Västmanland anordnar fyra informationsträffar i oktober 2018
Informationsträffarna riktas till samtlig personal som i sin yrkesroll möter personer som visar emotionell instabilitet, som har impuls- och känslostyrda beteenden samt självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden.

Fagersta Måndag 1 okt, kl 13-16, Lindgården, Kyrkvägen 7, Fagersta
Sala Tisdag 9 okt, kl 9-12, Blå salen, Sala bibliotek, Norra Esplanaden 5, Sala
Köping Onsdag 17 okt, kl 13-16, Hotell Scheele, Hultgrensgatan 10, Köping
Västerås Torsdag 25 okt, kl 9-12, Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8, Västerås
Västerås Torsdag 25 okt, kl 13-16, Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8, Västerås

Innehåll
1. Övergripande information om lokala och aktuella fakta gällande situationen kring självskadebeteende i Västmanland.
2. Föreläsning av företrädare för organisationen SHEDO*, som berättar om sin egen erfarenhet av självskadebeteende, om vanliga myter kring detta samt ger förslag på hur man kan bemöta självskadebeteende på ett riktigt och hjälpsamt sätt.
3. Lösningsfokuserad diskussion i mindre grupper.

* SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Organisation, www.shedo.se

Mål: Ge kunskap, förståelse och färdigheter för stödjande insatser.

Mer information och utförligt program kommer i slutet av augusti.