Att vara syskon i en familj med NPF diagnoser - Carro och Cattis

Att vara syskon i en familj med NPF diagnoser - Carro och Cattis

Hälsa & välbefinnande

Två syskon, med olika förutsättningar och perspektiv , berättar om sina erfarenheter och upplevelser kring att växa upp tillsammans.
Carro, 18 år, berättar hur det var att växa upp med 7 syskon, där alla utom hon har en eller flera diagnoser inom NPF.
Cattis, 22 år, berättar hur hon upplevt sin roll bland syskonen och att hon själv fick diagnosen ADD som 19-åring.
(Arr: Attention Västerås)