Musik, teater

Beethovenspecialisten Åke Holmquist, pianist, filosofie doktor i modern historia, musikchef och författare. Har studerat piano i Stockholm och Wien. Rikskonserter 1971-86, programdirektör där 1980-86. Verkställande direktör och konstnärlig chef Stockholms Konserthusstiftelse och Kungl. Filharmoniska Orkestern i Stockholm 1986-99. Vice preses 1998-2001 i Kungl Musikaliska Akademien och dess Ständige sekreterare 2001-2010.

Författarskap: "Från signalgivning till regionmusik 1974", "Beethoven. Biografin 2011". Utmärkelser: H.M. Konungens medalj 1994. Tidningen Expressen pris Spelmannen 2011, Medaljen för Tonkonstens främjande 2014.

Entréavgifter: 140 kr för icke medlemmar i Köpings Kammarmusikförening, 80 kr för medlemmar, ungdomar t.o.m 18 år går gratis.