Bemötande kring NPF - Jessica Stigsdotter

Bemötande kring NPF - Jessica Stigsdotter

Hälsa & välbefinnande

”Bemötande kring NPF – Livsviktigt för alla relationer”
Jessica delar med sig av egna erfarenheter och berättar om vad hon har lärt sig kring bemötande mellan BUP, fritid, skola, barn och föräldrar genom åren.
Jessicas son fick diagnosen ADHD vid sju års ålder och efter det bestämde hon sig för att ADHD-frälsa världen, en idé hon sprider via sina böcker, bloggande och alla föreläsningar. Hon delar med sig av strategier checklistor och tankeställare.
Jessica Stigsdotter Axberg är Art Director och formgivaren som startade eget företag redan som 24 åring.