Trädgård, hus och hem

Under dagen kommer du lära dig hur du beskär fruktträd för att få ett vackert friskt träd. Vi kommer även gå igenom de vanligaste sjukdomarna och skadedjuren
samt hur du vårdar och beskär bärbuskar. Dagen kommer innehålla både praktiska och teoretiska delar. Inga förkunskaper krävs. Har du en sekatör får du
gärna ta med den. Kläder efter väder.

Medlemmar i Byggnadsvård i Västmanland
Kurserna i byggnadsvård arrangeras i samarbete med Nätverket för Byggnadsvård Västmanland samt Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Medlemmar i dessa föreningar har 100:- rabatt. Måste meddelas vid anmälan för att gälla.

Tag med egen fika.