Djur, natur & miljö

Undersök binas hälsa med Beescanning-metoden!

Biodlare har länge haft det svårt med att rädda sina bin från varroa. Det största problemet är att man misslyckas med att upptäcka kvalstret i god tid. När vintern kommer är samhället borta. Beescanning avslöjar kvalstren genom att biodlaren fotograferar sitt bisamhälle, appen analyserar varje enskilt bi i fotot och uppskattar förekomsten av kvalstret. Läs mer på kickstarter.com och fri.bi.se