INNEHÅLL
Den här kursen är till för dig som är cirkelledare eller som är på väg att bli cirkelledare, och ska leda grupper inom SPF.

Att vara kursledare kan vara både ett jobb och ett hedersuppdrag. Vilka förutsättningarna än är för ditt uppdrag som kursledare så behöver du känna tydlighet och trygghet i denna roll.

Våra kursledare är våra viktigaste medarbetare. Utan er skulle vi inte kunna ha några studiecirklar eller kurser. För att säkerställa kvalitet, kompetens och för att rusta er så att ni kan göra ert arbete på bästa sätt håller vi olika typer av kursledarutbildningar.

Vår basutbildning för alla kursledare:
Grundutbildning 3 timmar.
Innehåller kunskap om Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och vår värdegrund, folkbildningskunskap, studiecirkelns pedagogik, förutsättningar för delaktighet, arbetssätt och ledarrollen.

FÖRKUNSKAPER
Vi ser gärna att du har gått den här webintroduktionen innan kursen
https://www.learnify.se/l/show.html#att/mOyV9?context=undefined

LEDARE
Kerstin Liljegren


LEDARE
Kerstin Liljegren som är vår cirkelledarutbildare.