Pedagogik


INNEHÅLL:
Cirkelledarutbildning Grund

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE:
Kerstin Liljegren


START
Startar vid angivet datum och fulltecknad grupp

ENKÄT
Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten. Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet. Tack på förhand.