Den egna berättelsen - Rahebe Rezai Nejad

Den egna berättelsen - Rahebe Rezai Nejad

Hälsa & välbefinnande

Rahebe föreläser bland annat om hur hennes liv förändrades över en natt och om sina erfarenheter av posttraumatiskt stressyndrom och depression och hur hon har hanterat dessa i så väl privatlivet som i karriären. Idag bor och arbetar hon i Stockholm.

Föreläsningen är på svenska, men det går att ställa frågor på engelska, persiska och dari. (Arr: Norra Västmanlands Samordningsförbund)