Den egna berättelsen - Rahebe Rezai Nejad

Den egna berättelsen - Rahebe Rezai Nejad

Hälsa & välbefinnande

”Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration”
Rahebe föreläser bland annat om hur hennes liv förändrades över en natt och om sina erfarenheter av posttraumatiskt stressyndrom och depression och hur hon har hanterat dessa i så väl privatlivet som i karriären. Idag bor och arbetar hon i Stockholm.
Föreläsningen är på svenska, men det går att ställa frågor på engelska, persiska och dari. (Arr: Norra Västmanlands Samordningsförbund)