Den egna berättelsen på somaliska - Abdinassir Osman

Den egna berättelsen på somaliska - Abdinassir Osman

Hjärnkollambassadören Abdinassir vet vad det kan innebära att vara förälder till två barn med autism. Han vet också vad det kan innebära att själv drabbas av utmattning och som en följd även bli sjukskriven.
Genom sin berättelse ger Abdinassir exempel på konkreta verktyg som har fungerat för honom och hans familj. Vikten av att själv skaffa sig kunskap är något han ständigt återkommer till.

Abdinassir växte upp i Somalia och Kenya. Sedan många år tillbaka är han bosatt i Stockholm. (Arr: Norra Västmanlands Samordningsförbund)