Djur, natur & miljö


INNEHÅLL
Varför föreslår din skogliga rådgivare att det skall planteras 1800 plantor på din tallmark? Varför ska du undvika att gallra efter att skogen blivit 18 meter? Vad är egentligen bäst, gran, tall eller löv? Frågorna är många när man är en ovan eller blivande skogsägare, och det är helt ok!
Vill du lära dig mer om de grundläggande faktorerna som påverkar beslut kopplade till din skog är detta ett tillfälle för dig.

Vi träffas tre gånger inomhus eller digitalt och en gång i fält. Målet är att du ska skaffa dig grundläggande kunskaper och kunna vara mer delaktig i skötseln av din skog så att du kan skapa den skog du vill ha. Vi kommer hinna gå igenom de flesta begreppen kopplade till skog och mätning av skog. Du kommer också få grundläggande kunskap om vilka faktorer som påverkar när du ska göra val som markberedningsmetod, trädslag, plantantal, röjningstidpunkt osv hela vägen till tidpunkt för föryngringsavverkning. Under kursen kommer vi även gå igenom enklare ekonomiska frågor samt hur man kan planera sin skogsskötsel långsiktigt med hjälp av en skogsskötselplan.

Låter detta intressant? Välkommen att anmäla dig till vår grundkurs i skogsskötsel.Välkommen med din anmälan!

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Per Nyström och Stig Martinsson


BETALNING
Kursen kostar 1200 kr (ex moms) för medlemmar och 2200 kr (ex moms) för ickemedlemmar. Du som vill anmäla en närstående eller ett barn eller barnbarn som ännu inte är medlem får familjerabatt (medlemspris).
Sker via e-faktura efter anmälan. Är du medlem och därigenom ska ha det lägre priset, görs anmälan till Kerstin Liljegren 010-410 12 11 kerstin.liljegren@sv.se, eller till Birgitta i kundcenter 021-12 80 85.Uppge ditt medlemsnummer i Mellanskog.