Hälsa & välbefinnande

Inspiration och balans i vardagen
Många av oss utsätts för påfrestningar på grund av pandemin och har kanske också varit med om personliga livsförändringar som tagit mycket kraft. För dig som önskar mer inspiration i vardagen och ökad balans i livet, erbjuder vi samtalsgrupper med erfarna samtalsgruppsledare. Vi träffas i små grupper om cirka 5 personer och samtalar om ett livstema varje vecka under 5 veckor.

Samtalen erbjuds kostnadsfritt i samverkan med Region Västmanland. Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, tel 021-128085, www.sv.se/vastmanland.

Säg till om du önskar hjälp att ansluta till den digitala samtalsgruppen första gången.