Trädgård, hus och hem

Välkommen att delta i en studiecirkel om akvaponi!
Det handlar om fisk- och växtodling i cirkulera system.
Under studiecirkeln lär vi oss tillsammans hur akvaponiska system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller trädgården, lagar och tillstånd m.m .Vi kommer också genomföra studiebesök till både såväl stora som små anläggningar och bjuda in föreläsare i ämnet.

Som studiematerial används boken "Fisk i hus" av Kimberly Berglöf och Jason Bailey.
Har du frågor vänd dig till Gunnar Öberg gunnaroberg@bredband2.com 070-714 22 62 eller Eric Söderberg eric@nestor 070-457 68 22