Hälsa & välbefinnande, ÖvrigtFör dig som är politiker eller tjänsteperson och som verkar för personer med kortvarig eller långvarig psykisk ohälsa som behöver återhämtning eller är på väg mot arbete och studier.
Varmt välkommen till ett digitalt möte om förutsättningarna för att starta Fontänhus i Västmanland! Du får information om målgrupper för fontänhus i Västmanland och ekonomiska föreutsättningar för att starta ett fontänhus i din kommun. Lena Larsson, Fontänhus Sverige, berättar om riktlinjer, driftsform och samverkansmöjligheter. Vi har också bjudit in tjänstemän och politiker, så att de kan berätta om sin syn på fontänhus och dess verksamhet och ekonomi. Vi hoppas på många frågor och svar som underlättar beslut kring fontänhus i Västmanland.

Fontänhus skapar mening, minskar ensamhet och bryter isolering. Fontänhus skapar möjlighet till vardagsrutiner, samtal och en väg framåt.

Sveriges Fontänhus Riksförbund är en del av en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. I dag finns det omkring 300 fontänhus som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa, på väg mot återhämtning. Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar även med att starta nya Fontänhus – Kanske står Västmanland på tur? Vill du veta mer om Fontänhus, läs mer på www.sverigesfontanhus.se

Anmäl dig till det digitala evenemanget Fontänhus Västmanland 5 maj på www.sv.se/vastmanland.
Zoom-länken mejlas till dig dagen innan, den 4 maj. Vi öppnar för insläpp kl 13.40.

Varmt välkommen önskar Samordningsförbunden i Västmanland
Lena Bergquist (förstudie Fontänhus Västmanland) förbundssamordnare Ann Rilegård (Norra Västmanland) Linda Anderfjäll (Västra Mälardalen) och Ann-Kristin Ekman (Västerås)


Du får veta mer om:
- driftsform, riktlinjer, ekonomi och samverkansmöjligheter.
- målgrupper för fontänhus i Västmanland
- hur man tänker om fontänhusmodellen som tjänsteperson och politiker
Vi hoppas också på många frågor om fontänhus i Västmanland

Frågor? Mejla lena.bergquist@sv.se