Handledning – Att leda Samtalsgrupp Senior
dela erfarenheter och reflektera tillsammans med andra samtalsgruppsledare

Handledare är leg psykoterapeut och handledare Orvar Homann, som har inspirerat och utvecklat våra samtalsgruppsledare sedan starten 2018.

Vi önskar att alla samtalsgruppsledare ska få möjlighet att delta i minst en handledning, helt enkelt för att bli riktigt bra på att leda grupp.

Hur går det till?
Alla samtalsgruppsledare tar med sig en fråga – eller en situation – som man vill reflektera kring tillsammans med de andra i gruppen. Alla får därmed möjlighet att utveckla sin förmåga att bli en bättre samtalsgruppsledare. Det kan handla om ”att fördela ordet” i gruppen, ”att möta personer som har fastnat i negativa tankebanor” och att vara ett stöd för ”personer som inte vågar prata” etc.

De som har deltagit i tidigare handledningstillfällen har upptäckt nya sätt att leda och förhålla sig till deltagarna, de tycker helt enkelt att det blivit enklare att leda Samtalsgrupp Senior.
Missa inte den möjligheten!

Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan på 021-128085, eller på www.sv.se/vastmanland. Du kan också mejla till verksamhetsutvecklare kerstin.liljegren@sv.se