INNEHÅLL:
Fördjupning cirkelledarutbildning, steg 3 - SPF.
För dig som leder studiecirklar för SPF.

FÖRKUNSKAPER
Cirkelledarutbildning steg 1(webb) och steg 2.

LEDARE:
Kerstin Liljegren

START
Startar vid angivet datum om inte deltagar antalet är för få.

ENKÄT
Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten. Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet. Tack på förhand.