Beteendevetenskap


Digital Föreläsning med föreningen VBU
– Vårdnad Boende Umgänge!

Ordförande Matts Hertsberg i Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige (VBU) föreläser om detta mycket viktiga ämne; om separationer och skilsmässor där barn ofta hamnar emellan sina föräldrar. Varje år berörs nästan 60 000 barn av föräldrars separation. Alldeles för många barn får inte möjligheten att växa upp med en nära och god relation med den ena föräldern. Separationer och skilsmässor skapar i dag sådana situationer där vårdnadstvister blir mer och mer vanliga. Vi vill inte ta något ifrån den ena föräldern, utan bara ge barnen den fulla rätt de har att få växa upp med och skapa en djuprelation till båda föräldrarna. Föräldrar måste inse att det är de vuxna som skall separera från
varandra och inte barnet från någon förälder.
Två ting ska barn få av sina föräldrar: rötter och vingar! Visdomsord av okänt ursprung.

Efter föreläsningen finns det tid för frågor.

BETALNING
Betalning sker via klarna!
Hos Klarna kan du betala med kort, via faktura eller direkt via din internetbank. Du kan också välja att delbetala. Du avgör själv utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Om det finns personer som vill samlas i samtalsgrupper i form av studiecirkel så kommer Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland tillsammans med Åsa Bergman som studiecirkelledare att ordna det. Visa då ditt intresse efter föreläsningen.

PA (parental alienation) - föräldraalienation, dvs främmandegörande av en förälder, vad innebär det för ett barn?
Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden avskiljs från en förälder och påverkas att ta avstånd från den föräldern, skadas barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp, eftersom barnet allierar sig med den föräldrapart barnet är beroende av, och som påverkar barnet att se den avskilda föräldern som dum, kanske farlig, och obehövlig i barnets liv. Fotnot; Lena Hellblom Sjögren, Barnets rätt till familjeliv.