Hälsa & välbefinnande


Mindfulness beskrivs ofta som medveten närvaro, men vad innebär det egentligen?
Under föreläsningen får du information om vad mindfulness är, hur man övar sig i det och på vilket sätt mindfulness kan vara hjälpsamt.


Föreläsare är Petra Rosenholm.
Mindfullness instruktör, utbildad via Mindfulnesscenter.
Socionom och samtalsterapeut, KBT Steg-1


Anmälan till siv.antonsson@sv.se senast 22/3.


Fritt inträde.