Trädgård, hus och hem

Odla fisk- och växter i cirkulera system

Välkommen att delta i en studiecirkel om akvaponi för hemmabruk.

Under studiecirkeln lär vi oss tillsammans hur akvaponiska system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller trädgården, lagar, tillstånd m.m. Vi kommer även att genomföra digitala studiebesök.

Målgrupp: För dig som ska bygga en egen akvaponi”. (Ni som redan är igång är också välkomna)Aktiviteten är en del av leaderprojektet Hemakvaponi.se

Frågor om studiecirkeln: Eric Söderberg, eric@nestor, 070-457 68 22.


Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i behållare på land i kombination med växtodling. Genom att utnyttja den näring som finns i fiskens avföring och växters förmåga att uppta näringen så kan ett nära nog cirkulärt och resurseffektivt system för livsmedelsproduktion skapas.

Betalning sker via klarna!
Hos Klarna kan du betala med kort, via faktura eller direkt via din internetbank. Du kan också välja att delbetala. Du avgör själv utifrån dina önskemål och förutsättningar.

Varmt Välkommen med din anmälan!

Studiecirkeln startar vid fulltecknad grupp!