INNEHÅLL

Att ha en uppdaterad och aktuell hemsida är något som är ett bra verktyg för att nå ut till människor kring bygdegården. 

Där folk som hyr själva kan gå in och se när bygdegården är bokningsbar, och boka själv. Ni i bygdegården kan också tydligt se när bygdegården är ledig för t.ex reparationsarbeten etc.
Lägga upp information om biljetter eller annat till era arrangemang.

LEDARE
Alexander Markianos


MEDTAG

Egen laptop eller padda