Hälsa & välbefinnande

INNEHÅLL

Vi utbyter erfarenheter över en kopp kaffe kring hur det är att vara högsensitiv.

På vilket sätt är det en tillgång och resurs att vara högsensitiv? Hur finner vi balans, harmoni och inre kraft?

HSP är en förkortning för Highly Sensitive Person = Högsensitiv person. 15-20% av alla människor har högsensitivitet som en del av sin personlighetstyp.

LEDARE
Merja Jäderholm

Ingen kostnad. Fika: 20 kr.

OBS! FÖRANMÄLAN!